Särö Biodlarförening

Särö Biodlarförening är en biodlarförening med mycket lång verksamhet från tiden då Särö var en egen kommun. Föreningen har nu 35 medlemmar som har års- eller sommarboende i närområdet. Detta omfattar  Särö, Kullavik, Billdal, Lindome och Göteborg. Föreningen har sedan ett par år en fin och nybyggd föreningslokal vid Föreningsbigården som ligger vid Torredsvägen, på gränsen till Sandsjöbackareservatet. Du kan hitta den om du klickar på ”hitta till Särö biodlarförening”
Föreningsbigården ligger i Hallands Län och föreningen ingår i  Hallandsdistriktet. Bigården ligger på mark ägd av en av de mer aktiva medlemmarna Torsten Johansson.

Hallandsdistriktet hade sin årsstämma 2011 i Särö och Särö Biodlarförening hade detta år värdskap för mötet. Mötet var lyckat och välbesökt med biodlare från hela Halland. Värdskapet för distriktet växlar mellan distriktets ca 10 föreningar. Snart är det vår tur igen att vara värdar,

Ordförande för Särö Biodlarförening är Sven Artbäck med starka släktband till Särö Vice ordf.  och sekreterare är Klas-Göran Wennberg, Särö.

Vid bigården finns för närvarande 5 bisamhällen. Föreningsbigårdens syfte är inte att  producera maximalt med honung utan att ha den som samlingspunkt för att där kunna förkovra gamla och nya biodlare i den vetenskap som biodling nu har kommit att bli. Det finns alltid nya saker att ta till sig och lära av varandra och forskare världen runt lägger ner mycket stora resurser för att förstå hur våra vänner bina lever och arbetar och hur man bäst kan hjälpas åt för att både bin och biodlare skall dra nytta av samarbetet.

Mest nytta av biodlingen drar dock naturen och de  som nyttjar växtligheten för nöje och mer kommersiella syften.

Vi är ju inte alltför många medlemmar så på våra möten brukar det dyka upp en handfull vänner som har lärt känna varandra och har trevligt ihop, gör litte nytta i bigården och tar en kopp kaffe och njuter av den fina naturen runt bigården. I bigården förekommer aktiviteter mellan mars/april till okt/nov. Under vintern sköter sig bina i stort själva.

Vi har för närvarande  ingen direkt utbildningsverksamhet för nya biodlare men ett bra sätt att komma in i verksamheten är hälsa på oss och se hur det går till. Vi kan rekommendera den läsning och litteratur som kan behövas. Kanske har några av oss utrustning att avyttra och bin kan föreningen sannolikt hjälpa till med. Bin kan man ha i princip ha var som helst. (stadsbiodling är tex en ny trend i världen). Det som krävs är dock att man har lite plats för att ta hand om slungning, biutrustning mm.

Särö Biodlarförening har sina  första möte på bigården  i slutet av april. Allt hänger dock på väderleken. Därefter träffas vi ca varanna lördag kl 11.00 under säsongen men med ett kort uppehållni Juli månad.

Är Du intresserad att kanske bli biodlare för hobby eller yrke så hör gärna av Dig i god tid till Klas-Göran Wennberg så kan du vara med från början.

mail: selvey.wennberg@gmail.com

PS vi fick en ny medlem för några år sedan som blev ”biten” och nu bedriver biodling i stor skala. Antalet samhällen är nu mellan 150 och 200. Honom ser vi nu mer sällan på våra möten, men vi gläder oss åt hans satsning på en hobby som nu också är en ”bisyssla”