Klas-Görans bigård

Min Bigård ligger på Stallviksvägen 23 i Särö.  Bigården består av 3-4 samhällen för hobbyodling och kan producera runt 100 kg honung/år om allt går som det skall. 2018 var ett speciellt väderår och vår skörd blev ca 60 kg. Den senskördade honungen fick för första gången inslag av bladhonung, eller skogshonung som tyskarna benämner den.

Varje samhälle har mellan 10-60 000 bin. Mest bin finns på sommaren om samhället har en ung och pigg drottning och om bina i övrigt är friska och glada. På vintern reduceras skaran till ett minimum på några tusen med sin drottning. Dom håller en temperatur på kanske 25 grader i kupan oavsett hur kallt det är ute. Många bin dör av åldersvaghet (eller andra orsaker) under vintern så det är viktigt att när våren kommer drottningen är i god form. Det märkliga är att några bin över huvud taget överlever då livslängden på ett sommarbi är som max 5 veckor. Drottningen lever dock i 3-4 år om inget oväntat inträffar. Det gör det dock ganska ofta i en bigård.

Man kan vara ganska säker på att honungen från en närodlad hobbybiodling håller hög klass. Bina behandlas inte med läkemedel eller kemikalier mot sjukdommar och bisamhällena hålls borta från ev besprutade jordbruk. Bina flyger bara korta sträckor för att hämta nektar.

För Särö Bigård finns ingen jordbruk på flygavstånd utan nektar hämtas från strand och kustväxter. Bäst tycker Säröbina om Ljung, Hallon, Blåbär och Björnbär.

Eftersom bina blandar sin nektar efter vad som finns att tillgå i närområdet och man inte lätt kan slunga honung från enbart en kort tidsperiod så blir det på Särö Bigård ingen ”sorthonung” kopplad till viss växt. Undantaget är Ljung som har en ganska lång växtperiod på slutet av sommaren då andra växter inte lockar bina på samma sätt. Det produceras inte mycket riktig sorthonung ( utom tex Raps) i Sverige på grund av detta. Numera fuskas det dock med smaktillsatser, vilket är en annan historia. Tycker Du tex om choklad, citron, lime, apelsin, mynta etc så går det att köpa. Tro dock inte att det är svensk sorthonung. Vi har väldigt lite av blommor från citron, apelsin eller choklad i vår natur.

Bigården på Särö producerar oftast tre typer av Honung;

  • Försommarhonung
  • Högsommarhonung och
  • Ljunghonung

Honungen värms inte heller upp (vilket kan göras av kommersiella producenter för att undvika okontrollerad kristallisering i flytande honung). En uppvämning förämrar kraftigt en rad nyttigheter i honungen men är praktisk för honung som skall transporteras långt och som skall stå i lager, butik eller i skafferiet under längre tid. Sådana tråkiga saker behöver inte tänkas på i Särö Bigård. Bigården på Särö producerar två kvaliteter av honung;

  • Nytappad och orörd och flytande honung (som är trevligast att konsumera inom några månader)
  • Rörd och kristalliserad, fast honung (som är bäst att konsumera inom några år)

Försäljning av honung från Särö Bigård sker i mån av tillgång till några kräsna kunder och vänliga grannar. Är Du mycket angelägen så hör av Dig.  I år 2018 ligger priset för en burk på 100 kr.

Vill du hälsa på? Så här hittar du hit!

Vill Du ringa så är mitt telefonnummer 0709/210270