Länkar

 

Här är några länkar som kan vara intressanta för biodlaren

 

Hallands biodlardistrikt    Distriktets hemsida

SBR                                              Vårt riksförbunds hemsida

Honungsbihälsa                     SLU:s arbete för friska bin

VSH                                               Arbete för att hitta varroa resistenta bin i Sverige