Årsmöte 2019 i Särö Biodlarförening

Tidigare årsmöten har hållits första veckan i november men i år blev det mitt i november. Mötet hölls hos vår nya ordförande Annika Dahlin Johansson.

Vi är ju en liten förening på ca 40 medlemmar  som på ganska kort tid vuxit till det dubbla.  Medlemmarna har nu mycket olika bakgrunder. Vi har tex ett par professorer som medlemmar vilket var ovanligt för några år sedan.

De ”gamle” med kanske livslång erfarenhet av biodling har i stort dött ut. Unga biodlare har nu lättare att nu ta del av vad som erbjuds på internet vilket till viss del har ersatt dessa oldtimers långa erfarenhet. Många har bättre ekonomiska förhållanden och en del har snickeri som hobby och har byggt up lite större bigårdar än genomsnittet. Närodlat och mer ekologiskt har ju blivit ”inne” vilket innebär att bra honung nu uppskattas bättre vilket också innebär bättre priser för oss små biodlare. Det känns mycket positivt då biodling som hobby kan  kosta en del.

Ett årsmöte brukar ju vara en lite smått byråkratisk och formell övning. Detta p.g.a att vår förening är en del i Hallandsdistriktet och detta distrikt är en del i Sveriges biodlares förening ( SBR). En så stor organisation ställer vissa formella krav på oss.

SBR försöker tex påverka svensk och EU lagstiftning i för oss biodlare positiv riktning ( inte alltid helt lätt ).  I vår lilla förening är än så länge årsmötet också ett tillfälle att ha lite trevligt tillsammans.

Ett annat mål för föreningen än att ha trevligt är att vara till stöd för varandra och att på alla sätt stödja nya medlemmar och nybörjare som kanske ännu inte blivit medlemmar. På vår fina föreningsbigård kan vi ge praktisk ”utbildning” i biskötsel som är svår att ta till sig via internet och teoretiska kurser. Detta har varit uppskattat.

Frågor som kommer upp på årsmötet är tex underållsplaner, drottningodling, hjälp till nybörjare men också jordnära frågor som tex ekonomi och vilka personer som kan och är bäst ägnade åt att leda verksamheten. Det behövs både entusiasm och tid för detta. Många av oss är entusiaster men alla verkar ha ont om tid.

Årsmötet valde att i stort återvälja tidigare styrelsemedlemmar. En ny medlem i styrelsen kunde dock välkomnas. Vi har nu många kvinnor som medlemmar och i styrelsen.

Är Du intresserad så hör av dig till någon i styrelsen eller om du vill till mig. Vår sekreterare kan ge dig information via mail.

Vi finns också på Facebook.

Trevlig Helg

 

 

Årsavslut i min bigård

Så blev det höst efter få insatser på min hemsida.

Säsongen har varit bra och min bigård har repat sig efter förra vinterns förluster.
Honungsskörden inte stor, men den räcker för mig,min familj och släkt samt några entusiaster.
Honungen är som vanligt mycket god med lagom inslag av ljung.
Bina vinterbehandlade för Varoa med ganska få nedfall. Det ser bra ut men man vet ju aldrig. I år fick dom sockerlösning.
Stopp för möss. påsatt.

På något sätt känns det bra att nu få flytta focus på annat med förhoppning om god överlevnad av 5 ganska starka samhällen med unga drottningar.
Det har blivit så långt gånget nu så man får väl se fram mot en bra jul.

Säsongstart 2019

Hej

Säsongen har nu varit igång ett tag. Våren har varit snäll för våra bin och nu är det full fart i bigården. Föreningen har nu i stort gått över till rammåttet Lågnormal som är det vanligaste typen i vårt område. Vi kommer dock att under någon tid ha kvar ett eller kanske två samhällen med rammåttet Svea ( detta ur utbildningsskäl ).

Några av oss har genomfört den teoretiska delen av en kurs i drottningsodling. Det är lärorikt men inte helt enkelt. Vi startade det första praktiska steget på vår bigård i lördags för de närmast sörjande.

Vi har haft två mer generella träffar på bigården under maj. Vi har hjälpt 2 nybörjare att göra var sin avläggare och vi hoppas nu på ett bra utfall med dessa.

Nästa allmänna möte hålls lördagen 1 juni kl 10.00. Går du i tankar att bli biodlare eller bli medlem i vår förening är du välkommen att hälsa på oss då ( eller kommande möten där). Vi träffas varannan lördag kl 10.00. Föreningen har nu många nya medlemmar varav kanske 50 % kvinnor. Vi är i alla åldrar.

Det finns där alltid svar på dina frågor.

Det är säkrast att Du hör dig med någon i styrelsen ( se länk till styrelsen )eller med mig Klas-Göran ( 0709 210270 ) innan du kommer, så vi inte har lagt om programmet.

Ha det bra

 

Klas-Göran

Särö Biodlarförening

Hej alla

Vår förening har vuxit och föryngrats kraftigt de senaste åren.

Nu under 2019 har föreningen fått förnyelse i styrelsen. Vi har ny ordförande, ny sekreterare och ett nytt tillskott i styrelsen.

Den nya styrelsen har haft sitt första sammanträde i januari där bl. a. beslut om att dra igång en drottningsodlarkurs beslutades. Kursen är bara öppen för medlemmar vilket visar på värdet av att vara med i en förening.

Ett schema för träffar på vår bigård 2019 beslutades också. Det första kommer i mitten på april. Dit är man välkommen även om man inte är medlem, men då vi vill ha lite koll på vilka som kommer så bör Du kontakta någon i styrelsen och höra dig för vilken dag som kan passa för Ditt besök.

Vi räknar också med att i år försöka hjälpa några medlemmar som inte har bin att kunna komma igång med tex avläggare. Om vi klarar det beror naturligtvis på hur bigårdens bin utvecklas.

Vi hoppas alla på ett bra biår 2019

Klas-Göran

Förvinter i Bigården

Bina har nu fått Bifor och bin i min egen bigård har behandlats med oxalsyra mot Varoa. Det blev en hel del nedfall vilket var lite oväntat. Förra året var nästan helt Varoafritt. Alla mina samhällen klarade vintern. Under sommaren behandlades bina med mjölksyra. Nästan inga nedfall erhölls då och man började faktiskt undra om mina bin var Varoatoleranta.                   Men nu fanns Varoan där igen !
Höstbehandlingen är dock viktigast då alla bilarver är utkrupna och Varoan inte kan gömma sig inne i cellerna. Behandlingen är då mycket effektivare och bina slipper det mesta av angreppen under vintern.
För egen del återstår nu att säkra samhällena mot musangrepp och kanske lägga på en sten extra mot vinden.

Särö biodlarförening har också haft årsmöte och en hel del nya krafter har valts in i styrelsen. Vi testade 10 olika burkar honung vid årsmötet och den som vi bedömde som godast sändes in till tävlingen ” Hallands godaste honung” En tävling som vår förening vunnit två gånger på de tre senaste åren.                                                                                                                                                Vi ser nu fram mot en ny säsong med tillförsikt.
Så småningom skall också  den nya styrelsen presenteras här.

Ha det bra

Klas-Göran Wennberg

Höst i bigården

En lång varm höst börjar övergå i någon slags förvinter.
Bigårdens bin har invintrats med Bifor som så småningom har dragits in i ramarna. Under sommaren har vi behandlat lätt med mjölksyra. Detta för att visa nya medlemmar hur detta går till, men också för att få en indikation på varoabelastningen. Det viktigaste varoabehandlingen görs så sent på året då allt yngel är utkrupet. Då används oxalsyra, slarvar man med detta så får man ta konsekvenserna på våren då en varoaexplosion kan inträffa.
I början på november har vår förening ( som alla andra biföreningr inom SBR) årsmöte.

Vår förening har nu 35 medlemmar och fördelningen mellan könen är bra och vi har också föryngrats rejält. flertalet medlemmar bor i närområdet.
Jag tycker att om du bor i området och ännu inte är medlem hos oss så anmäl Dig. Detta gör du på SBR:s hemsida och är lätt som en plätt. Vi har i och för sig inte ambitionen att bli jättestora men med kommande avgångar kan vi lätt ta emot nya medlemmar ett tag till.

Vi är stolta över vår bigård som byggdes av medlemmar för ett 10-tal år sedan. då vi bara var ca 15 st. Många nya medlemmar har nu bidragit med insatser för att rusta upp exteriört.

Vi fick ett stipendium från en fond i SBR för att göra en övergång från Svea till Lågnormal. Vi har använt sparade medel för att påskynda detta. Snart har vi endast LN-samhällen vilket är det rammått som de allra flesta av våra medlemmar använder.

Ha en fin vinter med eller utan bin.

Klas-Göran Wennberg
sekreterare i SBF

Möte på bigården 25 aug

Stor uppslutning trots osäker väderlek.

Regnet började direkt, men vi har ju vårt fina föreningshus där diskussioner frågor och svar kunde följas. Vi hade celebert besök av en framstående biodlare som heter Bengt Bladh. Han lyckades ge bra svar på nästan alla frågor som ställdes. En ny medlem Matias hälsades välkommen. Kaffe och nybakt konsumerades. Sen kom solen fram och viss inspektion av våra samhällen kunde göras.

Ett av våra samhällen hade fått en ny tillsatt drottning för ca 14 dagar sedan.  Där fanns nu ägg och larver men någon drottning hittades inte däremot några vieselceller. Vi kunde konstatera att det därför inte såg ljust ut för detta samhälle så här sent på säsongen. Tråkigt.

Snart stundar skattning och slungning. Förra åren medverkade 8 medlemmar i slungningen av 2017 års honung. Den såldes till dessa medlemmar för halvt marknadspris. Föreningen fick värdefulla intäkter och medlemmar fick billig fin honung. Vi har inte bestämt hur vi skall hantera frågan i år. En möjlighet är att en eller flera medlemmar köper honungen på ram. Fler bra alternativ ?

Vår förening  ( 2 av våra medlemmar) har vunnit ”tävlingen” Hallands godaste honung 2  av de 3  senaste åren. Fantastiskt !!

För att vara med på årets tävling skall honung lämnas in till vår bedömningskommitté .

Medlemmar bör också lämna in honung för att få den bedömd för att därefter få köpa SBR:s etikett.

Det är inte bråttom med detta och mer information kommer. Nästa möte på bigården är 8 september.

Slungning 2018

Hej medlemmar och andra bi intresserade

Jag har slungat för andra gången i år. Troligtvis den sista i år. Jag har under min tid som biodlare kanske slungat 20 gånger. Man lär sig alltid lite mer. jag tänker ge några av mina erfarenheter hur en slungning skall bli bra. andra biodlare har säkert andra erfarenheter men här är mina:

 • Det är mycket lättare att slunga mörka ramar än ljusa. Detta fordrar lite planering under säsongen. Satsa på detta. detta gäller speciellt om Du har Ljung eller tex Raps i dina celler.
 • Förbered skattningen. Att lägga in bitömmarbottnar ett par dagar innan slungning gör allt mycket lättare. Du slipper att slåss med tusentals bin. Välj en bra bitömmaranordning.
 • Se till att ramarna är varma när de skall slungas. Nyskattade ramar har ju en grundvärme men om dom får stå i något dygn i så hög värme att inte vaxet smälter så blir dom mycket enklare att slunga. Att värma kalla ramar till bra slungvärme tar flera dagar.
 • Jag lyckades i år pricka in en dag för slungning då bina inte var ute och flög. ( kuling och mulet ) . Detta var perfekt. Inga bin runt mitt slungrum.                  ( undvik dock regn och fukt)
 • Värme i slungrummet förenklar slungningen även om man svettas.
 • Jag har inte haft råd med en perforator utan får skära av vaxet innan slungning. Välfyllda täckta ramar gör detta enklare. Då får jag bara lite vax i honungen vilket förenklar silningen. En perforator är fantastisk vid tex ljunghonung men ger mycket vax i honungen.
 • Ett år prövade jag en elektriskt uppvärmd avtäckare. Det fungerade inte för mig.
 • Jag silar genom tre olika stilstorlekar. Lite  omständligt men det blir bra.
 • Jag har gott om silar och hinkar för att det skall gå snabbare att sila honungen. ( Vaxet täpper lätt till silduken och försenar genomrinning )
 • Sedan är det mycket disk. Det tråkigaste jobbet. Första året försökte jag tvätta silarna i varmt vatten. Det har jag aldrig gjort igen.
 • Tidigare rörde jag min honung. Numera ympar jag den. Spar tid och arbete och jag har aldrig misslyckats med denna metod. Allt går snabbt. Burkning ofta samma dag som slungning.
 • Min honung är i år ( för första gången) mörk och med kola smak. Den supervarma och torra  sommaren har givit  ”lushonung” eller trevligare trädhonung eller  bladhonung. Den är uppskattad av många. Själv uppskattar jag dock lite ljung i min honung.

En mardröm är ljunghonung i ljusa rammer när man inte kan perforera !!!!

 

möte lördagen 11 augusti 2018

En liten rapport

I lördags lyckades vi precis pricka in ett av sommarens få störtregn. Vi tryckte ihop oss i klubbstugan medan regnet, haglet och åskan härjade utanför.
Vi ventilerade händelser och åtgärder
skall säsongen anses avslutad ? Delade uppfattningar. Någon hade slungat. Några hade sett tecken på förnyat drag.
Skall man ge samhället en dos socker för att lura samhället att dra upp larver ? Detta är nog inte lämpligt om man inte har slungat för då får man socker i honungen.
bina har varit med förr så låt dom sköta sig själva.
en del växter börja blomma igen tex hallon. Ljungen har dock torkat på många håll.
Någon hade drabbats av starkt angrepp av Varoa. Andra hade inte sett skymten av sådana.
Oxalsyrabehandling måste vänta.
en medlem hade svart nedfall. Pollen ?
många hade iakttagit dålig äggläggning under sommaren men också att den tagit sig sista veckorna.
Honungsskörden förväntas bli OK
Anmälan om biinnehav görs till Länsstyrelsen via nätet. Halland har nu hamnat i VG/Göteborg.
När/Hur skall vi hantera bigårdens skattning/slungning/burkning och försäljning.? Biansvariga tänker till och styrelsen beslutar.
När de flesta gått hem dök solen upp och vi kunde konstatera att vårt samhälle nr 1 saknade drottning. Vi fick ett telefonsamtal om en svärm i en fågelholk som dock visade sig bestå av hundratals bålgetingar !!!!

Det är roligt och intressant att vara biodlare !