Bihälsoföredrag

Möte på Mölndals bf 6 mars 2018.

Ordförande Börje Blomster
Han berättade om sin förening som startade 2014. Den består nu av gamla Lindome, Kållered och Mölndals vd.
Dom har vuxit från 30 till 60 medlemmar på några år. Skröt med att dom nu har 45 % kvinnor. Bäst i Sverige
När dom bildades fanns det en kvinna bland ett 10-tal män.
Han beskrev att när föreningen bildades så var det en tid då modern biodling infördes. Man gick från att ta livet av bina ( man svavlade dom) i samband med honungsskörden. Med de ramsystem som vi nu använder spar vi ju delar av samhällena till kommande år.
Det fanns på den tiden ett lagförslag, som om det gått igenom, skulle ge ett maxstraff på 6 års fängelse för att svavla bin.
Han berättade också att namnet Lindome inte syftade på trädet Lind utan på växten Ljung.

Så drog Preben Kristiansen igång.

Preben hade arbetat med SBR sedan 1997. Inriktningen var bihälsa. Nu var han anställd på Jordbruksverket med ungefär samma uppgifter.
Finansieringen går till så att Sverige ( Jordbruksverket) får pengar från EU i förhållande till hur många biodlare/samhällen mm som vi har. Jordbruksverket har tidigare via SBR finansierat arbete med bihälsa. Nu stannar väl pengar och hälsoarbetet i Jordbruksverket kan man tänka.

Den statistik som vi alla medverkar till är därför viktig för bl.a finansiering från EU vilket kan vara värt att tänka på.

Preben höll därefter ett långt föredrag om bihälsa som knappast går att redovisa här. Du får gå en kurs och/eller studera. Bra litteratur finns.

Preben och hustru Lotta har bigårdar med ca 50 samhällen. Dom hade gått över till ” ekologisk” biodling . Vad som är ekologisk biodling finns definierat av EU. En definition som sedan tolkas olika i olika länder. I Sverige är det Jordbruksverket som svara för denna tolkning. Danskarna tolkar detta på helt annat sätt.
Reglerna kan ibland verka lite knepiga. Dom hade tex på grund av detta gått över till träkupor med något försämrad isolering.Han var dock osäker på om mer isolering egentligen gav bättre resultat.

Han försökte beskriva skillnaden mellan Utsot och Nosema- inte helt lät. Diagnosmetod med mikroskop mm gicks igenom.

Slå inte ut döda bin utanför bigården.
Spara inte nedskitna ramar! Smält om dom.

Nosemasporerna sprids lätt på olika sätt bl.a. via det vatten som bina dricker.
I Danmark har man under sekler försökt att avla fram bin som har ökad motståndskraft mot Nosema. Detta med viss framgång.

Ättiksbehandling på undanställda ramar sades också ta död på Nosemasporer. ( Visste inte detta men en sådan behandling stoppar effektivt vaxmott)

Ser man missbildade vingar så är det kris !
Ser man Varroa på bin när man granskar ramar är det också kris.!

Preben hade statistik på att invintring på mer än 15 kg socker gav något  högre överlevnadschans.

För låg temperatur, fukt, och gener kan ge Kalkyngel ( som vi alla har lätt att se)

Myror och möss kan hitta på elände vilket många av oss vet.

Gör en ordentlig vårgenomgång men stör inte bina i onödan under säsongen.

Vi fick många tips och en hel del frågor besvarades.

Preben var också villig att svara på frågor i efterhand  mail: preben.kristiansen@jordbruksverket.se

Sedan pratades det en del ” politik”.

Vi står inför stora förändringar när det gäller föreskrifter om om bihälsa som jordbruksverket utarbetat och som kanske kommer att beslutas.
Remisstiden går ut 15 mars i år.

Många biodlare ser med stor oro på dessa nya föreskrifter. Vi får återkomma om detta senare.

Klas-Göran och Annika