Årsmöte 2019 i Särö Biodlarförening

Tidigare årsmöten har hållits första veckan i november men i år blev det mitt i november. Mötet hölls hos vår nya ordförande Annika Dahlin Johansson.

Vi är ju en liten förening på ca 40 medlemmar  som på ganska kort tid vuxit till det dubbla.  Medlemmarna har nu mycket olika bakgrunder. Vi har tex ett par professorer som medlemmar vilket var ovanligt för några år sedan.

De ”gamle” med kanske livslång erfarenhet av biodling har i stort dött ut. Unga biodlare har nu lättare att nu ta del av vad som erbjuds på internet vilket till viss del har ersatt dessa oldtimers långa erfarenhet. Många har bättre ekonomiska förhållanden och en del har snickeri som hobby och har byggt up lite större bigårdar än genomsnittet. Närodlat och mer ekologiskt har ju blivit ”inne” vilket innebär att bra honung nu uppskattas bättre vilket också innebär bättre priser för oss små biodlare. Det känns mycket positivt då biodling som hobby kan  kosta en del.

Ett årsmöte brukar ju vara en lite smått byråkratisk och formell övning. Detta p.g.a att vår förening är en del i Hallandsdistriktet och detta distrikt är en del i Sveriges biodlares förening ( SBR). En så stor organisation ställer vissa formella krav på oss.

SBR försöker tex påverka svensk och EU lagstiftning i för oss biodlare positiv riktning ( inte alltid helt lätt ).  I vår lilla förening är än så länge årsmötet också ett tillfälle att ha lite trevligt tillsammans.

Ett annat mål för föreningen än att ha trevligt är att vara till stöd för varandra och att på alla sätt stödja nya medlemmar och nybörjare som kanske ännu inte blivit medlemmar. På vår fina föreningsbigård kan vi ge praktisk ”utbildning” i biskötsel som är svår att ta till sig via internet och teoretiska kurser. Detta har varit uppskattat.

Frågor som kommer upp på årsmötet är tex underållsplaner, drottningodling, hjälp till nybörjare men också jordnära frågor som tex ekonomi och vilka personer som kan och är bäst ägnade åt att leda verksamheten. Det behövs både entusiasm och tid för detta. Många av oss är entusiaster men alla verkar ha ont om tid.

Årsmötet valde att i stort återvälja tidigare styrelsemedlemmar. En ny medlem i styrelsen kunde dock välkomnas. Vi har nu många kvinnor som medlemmar och i styrelsen.

Är Du intresserad så hör av dig till någon i styrelsen eller om du vill till mig. Vår sekreterare kan ge dig information via mail.

Vi finns också på Facebook.

Trevlig Helg

 

 

Profilbild

Författare: Klas-Göran Wennberg

Biodlare sedan 15 år

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *