Blue Orchard Bee Osmia/ Bobs

Ett komplement till Honungsbiet ?

Jag har läst en lite rörig men intressant amerikansk artikel om ett blått bi som kan vara en försäkring om fler hunungsbin dör i USA

Honungsbiet har på vissa platser fått problem. Detta gäller tex ett tillstånd som kallas “ Colony collaps “

Man har inte helt klart för sig vad som orsakar detta tillstånd men resultatet i USA är att ca 30 % av de honungsbin som transporteras till mandel odlingarna i Califonien dör. Eftersom Califonien producerar 80 % av hela världens mandlar och att ca 75 % av alla amerikanska honungsbin forslas dit så blir detta ett kostnadsproblem.
Kostnaden för att pollinera odlingarna ligger nu på 5000 milj kr/ år. Det har fördubblats på några år.

Biodlarna tar ca 2000 kr/samhälle för att under blomningen ställa ut sida kupor där.

Vad gör man åt bidöden?
Jo man lägger ner mycket stora forskarresurser för att komma till rätta med “collapserna” Man verkar dock inte lyckas så bra.  Bina är försvagade och stressade.

Ett honungsbin är kanske inte anpassat till att flyttas runt med lastbil över USA (egen fundering)

Man har studerat ett vildbi som heter “Blue Orchard Mason bee” Osmia eller med smeknamnet Bob ”som kan “odlas” lokalt.
Detta bi pollinera ca 40 ggr bättre än ett honungsbi. Det pollinera tex i mycket kallare väder  Jämför våra humlor som klarar pollinering som inte honungsbiet är så bra på. Humlor är ute i kallare väder och ute fler timmar än honungsbiet. Humlor i stor skala har kommit att användas i tex växthus.

Pollen fäster mycket mer och bättre på det blå biets kropp.
Det finns företag i USA som har tagit fram några miljoner sådana bin och som säljer dom till odlare som sedan själva får se till att dessa trivs och förökar sig på plats.

Odlarna ser inte Bob som ersättare till Honungsbiet men mer som en försäkring om Honungsbiet skulle drabbas ännu hårdare. Detta på sikt.

Bob kostar idag $ 40/bi men detta måste ner till ca $ 20/ bi för att bli lönsamt säger artikeln.
Inte ens då kan det ersätta Honungsbiet.
Kanske om 15 år och även då kan det behövas mer än en pollinatör.

(I Sverige har vi ju dessbättre andra pollinatörer än honungsbiet och inte heller så enorma monokulturer som i USA)

Artikeln säger dock att man också i Europa har använt sig av lokala Osmina bin under 15 år.
Jag har aldrig hört detta själv men sett blå bin i Italien som mycket liknar Osmiabiet som man här har beskrivit.

Författare: Klas-Göran Wennberg

Biodlare sedan 15 år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *