Möte med Mölndals BF och föredrag i bihälsa

Ordföranden från de flesta Hallandsföreningar närvarade.

Frågor som diskuterades:

  • Marknadsföringsmaterial. Vad finns och vad behövs
  • Kontroll av produkter som sägs vara honung men som är tvivelaktiga.
  • Hur skriver man en motion
  • Nya organisationer tex ”Svenska Bin”
  • Jordbruksverkets planer på förändrad bitillsyn
  • Trakekvalster som förväntas bli en ny plåga för oss.
  • Utbildningsbehov och aktuella program om bihälsa.
  • Hallandskretsens hemsida.
  • SBR.s honungsetikett.

Det viktigaste var nog att träffa kollegor.

Profilbild

Författare: Klas-Göran Wennberg

Biodlare sedan 15 år

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *