Årsmöte

Hej alla bivänner

Årsmötet har avhållits hos Annika och Stefan på Lilla Sannå Gård.

Det står i verksamhetsbeskrivningen att vi under året varit 25 medlemmar ( vilket stämmer ) men i skrivande stund är vi faktiskt 30 medlemmar + två juniorer. Detta är ju glädjande. SBR verkar nu också ha fått fram en medlemsförteckning som nu överensstämmer med mina uppgifter.

Alla betalande medlemmar får nu också bitidningen.

Ni som är nya skall ju anmäla era innehav till Länsstyrelsen. (av ngn oförklarlig anledning så gäller här Göteborg/Västra Götaland).

Ni som är nya och inte ännu skaffat bin får ligga i till våren då efterfrågan då sannolikt kommer att överstiga tillgången.

Läs bitidningen och beställ i god tid bin av de som säljer, om ni inte kan få tag på bin någon annan stans. Beställning kan göras tidigt men leverans sker när bina börjar växa till sig vilket här sker i början av maj. Avläggare köper man kanske runt midsommar.

Vi, som har bin, hoppas alla på en lyckosam övervintring och vi ser alla fram mot ett bra biår 2018

Klas-Göran Wennberg

Profilbild

Författare: Klas-Göran Wennberg

Biodlare sedan 15 år